Strategie

Het spoor van maatschappelijke uitdaging naar de gewenste toekomst

Weet jij wel dat het anders moet, maar nog niet hoe het anders kan? Of heb je een vaag idee over de toekomst en vind je het lastig daar concrete invulling aan te geven? Draaien jullie in rondjes om het maatschappelijke vraagstuk heen?

Social design biedt houvast om een gewenste toekomst te verkennen. Studio Sociaal Centraal stelt kritische vragen, legt originele verbanden, concretiseert en maakt de toekomst tastbaar.

Strategie_Social Design_Studio Sociaal Centraal
SOC fabrique 810 9138 web

Toekomstbeeld

Levendige, tastbare en invoelbare toekomstscenario's

Ontwerpend onderzoek

Al doende en experimenterend onderzoeken

Reframen

Het vraagstuk op(en)breken om een nieuw perspectief te vinden

Speculatief ontwerp

Prikkelend ontwerp om discussies aan te wakkeren