Stress-sensitieve spreekkamers

Hoe ontwerp je een spreekkamer waarin zowel dokter als ouder en kind zich kwetsbaar durft op te stellen?

DSC09109 01

Project details

Impact toets:

'van veilig naar
veilig stress-sensitief'

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen gelukkig rekenen op hulp van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ signaleert armoede bij gezinnen en kan hen helpen met het krijgen van ondersteuning. Maar over zo een stressvol onderwerp praten is niet altijd makkelijk voor ouders en kinderen.


Ruimte beïnvloedt ons gevoel en daarmee ons gedrag. De omgevingspsychologie geeft inzichten hoe een ruimte ingericht kan worden om mensen op hun gemak te doen voelen, zodat zij zich kwetsbaar op durven stellen. Voortbouwende op deze kennis gingen wij op zoek naar een antwoord op de uitdaging:

Hoe ontwerpen we een stress-sensitieve spreekkamer?
DSC09047 01
DSC09022 01
DSC08971 01

Sociaal Centraal heeft inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek van Het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht vertaald in een stress-sensitieve praktijkinrichting.

We hebben vier spreekkamers van de JGZ in Utrecht ontworpen en ingericht van een klinische, koele ruimte naar een warme, organische en huiselijke plek.

Het ontwerp kwam tot stand door zowel zorgprofessionals als ouder, kind en wetenschappers van begin tot het einde te betrekken in het ontwerpproces.

"Iedereen wil steeds in de nieuwe spreekkamer zitten"

In 2020 is er een eerste pilot en impacttoets van een stress-sensitieve inrichting uitgevoerd, waarvan de resultaten erg positief waren. Ouders en kinderen voelen zich welkom en veiliger in de heringerichte kamers. Ook voelden zij zich in de ontworpen kamers vrijer om over belangrijke onderwerpen te praten. Zorgprofessionals strijden inmiddels om de kamer.

“Iedereen wil er steeds zitten!” In 2021 zijn er weer twee spreekkamers, ditmaal voor de jongste doelgroep ingericht. In 2022 ontwikkelden we in nauwe samenwerking met de HU een handreiking stress-sensitief inrichten. Dit om de opgedane inzichten deelbaar te maken.

In 2023 starten we als praktijkpartner in een meerjarig onderzoeksprogramma rondom Stress Sensitief Werken (SSW) vanuit de HU.

DSC08951 01
DSC08980 01
DSC08988 01
DSC09078 01
1/4

Stress sensitieve safari boeken?

Goed om te weten: we bieden ook workshops op maat als kennismaking met het onderwerp, waardoor je aan den lijve kunnen ondervinden wat de impact van inrichting is en hoe eerste stappen te zetten tot een stress sensitieve inrichting. Deze kunnen we op locatie uitvoeren.
"De Hogeschool Utrecht en Studio Sociaal Centraal hebben dit in opdracht van de gemeente Utrecht visueel vormgegeven in een handreiking. Deze handreiking wordt gebruikt om bij nieuwe verbouwingen de ruimtes zo stress-sensitief mogelijk in te richten."
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid