Warmteburgers

Gesprekken over 'van het gas af' in de snackbar

Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal

Project details

Het sentiment onder de wijkbewoners

In 2050 moet Nederland van het gas af. Ook de Gemeente Deurne maakt werk van deze warmtetransitie. Maar wat past er het beste in Deurne? Er zijn technische analyses gedaan en scenario’s ontworpen, maar er miste nog een scherp beeld van het sentiment en de behoeften van de wijkbewoner over de warmtetransitie en bijvoorbeeld de adoptie van collectieve warmtemogelijkheden zoals een warmtenet

Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
fotocredits: fffunction studio
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal

De snackbar als participatieplek

We hebben ingezet op laagdrempeligheid door meerdere manieren van input geven te faciliteren, voorbeeldfiguren in de wijk mee te nemen en een centrale, bekende plek in de buurt (de snackbar) in te zetten als ontmoetings- en gespreksplek.
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
fotocredits: fffunction studio
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
1/3

Een wijk is een minimaatschappij waar veel verschillende mensen wonen. Toch zorgen bepaalde kenmerken, situaties en karaktereigenschappen voor gemene delers. Door hiervan persona's te maken, hebben we een motivatiemix kunnen ontwerpen om in (volgende) wijken mensen zo makkelijk mogelijk te laten bewegen richting ‘van het gas afgaan’.

Warmtetransitie Studio Sociaal Centraal
"Het is niet zomaar wat om van het gas af te gaan! Er spelen natuurlijk economische redenen, maar ook die van de gewoonte, en het toekomstperspectief. Is er reden genoeg om flink te investeren als je de leeftijd van 80 al hebt bereikt?

Ik vind het daarom een goede zet van de gemeente Deurne om - alvorens zij ambitieuze plannen maken voor de warmtetransitie - met de bewoners van wijken en eigenaren van huizen in gesprek te gaan om het sentiment hieromtrent op te halen. Op een open, creatieve en positieve manier"
Manon Barendse I Onderzoek & Creatie

Waar wil jij social design voor inzetten?